Baantjer

Rechercheur De Cock (met Cee-oo-cee-kaa) en zijn assistent Vledder hebben twaalf seizoenen lang wekelijks miljoenen kijkers laten meepuzzelen naar de identiteit van de dader.

Iedere aflevering kende een duidelijk verloop. De aflevering begon altijd met het vinden van een (bekend) lijk, waarna het ondervragen van de getuigen en verdachten een aanvang nam. Tijdens het onderzoek gooide De Cock zijn hoedje minstens één keer naar de kapstok en werd hij ontboden bij Commissaris Buitendam die hem na een moeizaam gesprek weer naar buiten joeg met de woorden: ‘D’r uit, De Cock!’

Een bezoek aan het café van Lowietje leidde steevast tot een gedachte bij De Cock die de oplossing in gang zette, waarna de dader kon worden gearresteerd. Tijdens de bekentenis van de moordenaar of moordenares was in een flashback te zien hoe hij of zij te werk was gegaan en tenslotte werd er aan tafel bij De Cock thuis over de zaak nagepraat en een glas gedronken.

Dit zeer herkenbare patroon heeft voor een groot deel het succes van de serie bepaald. Als kijker wist je wat er kwam en dat voelde veilig en vertrouwd.   

Gebaseerd op de karakters uit de boekenreeks van Appie Baantjer.

Script-editor van 18 afleveringen 

Cast
Piet Römer, Victor Reinier, Serge-Henri Valcke, Martin Schwab, e.a.

Regie
Will Koopman, Erik van ’t Wout, Anne van der Linden, Lidwien Roothaan, Ger Poppelaars, Bobby Eerhart, Martin Schwab

Producent
Endemol Nederland i.o.v. RTL 4

Jaar 
2004-2006