Privacy Policy

 

Gegevens die worden verstrekt t.b.v. het versturen van een bericht aan Lex Passchier via het contactformulier op deze site, zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waarnaar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Lex Passchier iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.